Το νηπιαγωγείο Χρωματιστά Μπαλόνια βασίζεται στην φιλοσοφία του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος , το οποίο ενισχύει την εικόνα ενός ικανού, δυναμικού, αποφασιστικού και αισιόδοξου παιδιού. Με σκοπό την ολόπλευρή ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τον παιδοκεντρικό τρόπο μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο του παιδιού το σχολείο μας στηρίζεται στις πιο πάνω παιδαγωγικές αρχές.

Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο παιχνίδι αφού αυτό αποτελεί για το παιδί φυσικό τρόπο μάθηση και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του.

Αρχίσαμε κάπως έτσι…

Τα Χρωματιστά Μπαλόνια άρχισαν να γράφουν την δική τους ιστορία τον Σεπτέμβριο 1993. Όταν με τα πρώτα γέλια, τις πρώτες παιδικές φωνές αρχίσαμε να βάζουμε τους στόχους και να κάνουμε το όραμα μας πραγματικότητα. Το Φεβρουάριο του 2005 αφού είχαμε κλείσει τα 12 χρόνια μας , το σχολείο μας εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να ανοίξει εγκεκριμένο τμήμα Προδημοτικής.

Η γνωμη των γονεων

Επιλέξαμε το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο , γιατί μας κέρδισε η συμπεριφορά και η προσέγγιση του προσωπικού. Το καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον. Όσο για το εκπαιδευτικό κομμάτι τα παιδιά μας έμαθαν πάρα πολλά.

- Κάλλη Μαρία

Περισσότερα

Επικοινωνια

Νηπιαγωγείο Χρωματιστά Μπαλόνια

Εζεκία Παπαιωάννου 13
Λευκωσία
Τηλ.: 22-374091